Pedigree of Aimi of Toshi
Aimi of Toshi
Akito Go Yamada
Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP
Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma
Ichi No Kokutemme Go Ichino Shirosou
Ryuuhime Go Shun'you Kensha
We-Sedso Xanakonda Riku
Aso No Kuroka Go Takayuusou
Shizuka of Toshi
Yuan RK Shi-Ru De Xilohe
Akishino De Gegar
Mop's Momoi De Wi
First Black and tan of Toshi
Coco the New Road
Hanna of Toshi
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree